Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο κατέφθασαν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο και Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

4η Σεπτεμβρίου 2019

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο κατέφθασαν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο και Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

Η οργάνωση Arbeiter Samariter Bund Ελλάδος (ASB Greece) υποστηρίζει τους πρόσφυγες και μετανάστες στη Βόρεια Ελλάδα. Κατέφθασαν την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 οι πρώτοι πρόσφυγες από το νησί της Λέσβου στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη και του Κατσικά και της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο στο νησί της Λέσβου έφτασαν στις δομές φιλοξενίας Διαβατών στην Θεσσαλονίκη 18 πρόσφυγες, στις δομές φιλοξενίας Κατσικά 207 και στης Φιλιππιάδας 36.

Η ASB παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, μη τυπικής εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGHOME)και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ASB είναι ένας μη πολιτικός φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο την περίθαλψη χωρίς διακρίσεις. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα από τις πολιτικές, εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές τους καταβολές. 

 

4thSeptember 2018

 

Thessaloniki, Greece

 

Refugees and migrants from Lesvos arrive at the extensive accommodation facilities of Katsikas and Filippiada in Epirus and Diavata in Thessaloniki.

 

Arbeiter Samariter Bund Greece (ASB Greece) supports refugees and migrants in Northern Greece.

The first transfer of  refugees and migrants from Moria, Lesvos arrived at the Katsikas, Filippiada and Diavata accommodation facilities Monday 2ndand Tuesday 3rdSeptember.

After spending on average almost a year on the island of Lesvos, 207 refugees arrived to Katsikas, 36 to Filippiada and 18 to the Diavata accommodation facilities. ASB provides dignified living conditions, the provision of psychosocial services, non formal education and access to urban services with IOM, DG Home and the Greek Government.

ASB is a non-political charity dedicated to non-discriminatory care. We help all people – regardless of their political, ethnic, national, and religious backgrounds.

 

 

Contact details: Eleni Panayiotou (Visibility and Communications Officer in Greece), Tel: +30 6950736248

Email: eleni.panayiotou@asb.gr