Καταφθάνουν πλέον οι πρώτοι πρόσφυγες αυτή την εβδομάδα από το νησί της Σάμου στις δομές φιλοξενίας της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο.

 

18ηΣεπτεμβρίου 2018

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Σάμο φτάνουν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας της Φιλιππιάδας

Η οργάνωση Arbeiter Samariter Bund Ελλάδος (ASBGreece)[1]εργάστηκε εντατικά τους τελευταίους δύο μήνεςγια την επέκταση των δομών φιλοξενίας στον Κατσικά και την Φιλιππιάδα και για τη βελτίωση των συνθηκών στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, είναι οτι καταφθάνουν πλέον οι πρώτοι πρόσφυγες αυτή την εβδομάδα από το νησί της Σάμου στις δομές φιλοξενίας της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο.

Η ASBέχει επεκτείνει τις δομές φιλοξενίας  στην Φιλιππιάδα και στον Κατσικά τοποθετώντας αντίστοιχα 35 οικιστικές μονάδες (210 θέσεις) και 109 οικιστικές μονάδες (545 θέσεις), διασφαλίζοντας κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Η προτεραιότητα της ASBείναι να διασφαλίζει στους πρόσφυγες και μετανάστες στη Βόρεια Ελλάδα αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και πρόσβαση σε αστικές υπηρεσίες.

Η ASB είναι ένας μη πολιτικός φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο την περίθαλψη χωρίς διακρίσεις. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα από τις πολιτικές, εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές τους καταβολές. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το τμήμα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.[2]

[1]Η ASB ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2016,ανταποκρινόμενη στην έκτακτηπροσφυγική κρίση που έπληξε αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Η ASBεπίσης δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας υλοποιώντας προγράμματα στη Γερμανία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ.

[2]Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), η ΕΕ βοηθάει πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και καταστροφών κάθε χρόνο. Με την έδρα της στις Βρυξέλλες και με ένα παγκόσμιο δίκτυο τοπικών γραφείων, η ECHOπαρέχει βοήθεια στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς μόνο βάσει ανθρωπιστικών αναγκών, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή πολιτικής προσχώρησης.

 

18thSeptember 2018

Thessaloniki, Greece

Refugees and migrants from Samos arrive at the extended Filipiada site

The team of Arbeiter Samariter Bund Greece (ASB Greece)[1]over the last two months has worked hard to extend the capacity in the camps in Katsikas and Filipiada and to improve conditions in Diavata camp, as a result of these efforts this week the first arrivals from the island of Samos will come to Epirus to lead a more dignified life in the camp of Filipiada.

ASB has extended the capacity of the Filipiada camp by 35 housing units (210 places) and Katsikas by 109 housing units (545 places), making sure that more people can stay in safe and appropriate shelter.

ASB’s priority is to provide and maintain secure and dignified living conditions with access to urban services, enhanced physical and psychological security, strengthened self-protection and self-reliance capacities for all refugees and migrants in Northern Greece.

ASB is a non-political and non-denominational charity and relief organisation. We help all people – regardless of their political, ethnic, national and religious affiliation.

This project is funded by European Commission’s department for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).[2]

 

[1]ASB started its operations in Greece in response to the Refugee crisis which hit this part of Europe during 2016. The main office for Greece is located in Thessaloniki, Northern Greece. ASB has been actively involved in the provision of humanitarian aid since the beginning of the refugee crisis through the implementation of humanitarian aid projects in Germany, Slovenia, Serbia, FYRoM and decided to expand its activities to Greece upon the outbreak of the crisis in this country. The ASB Greece office has officially been opened in June 2016.

[2]The European Union with its Member States is a leading global donor of humanitarian aid. Through the European Commission’s Civil Protection and Humanitarian Aid department (ECHO), the EU helps over 120 million victims of conflict and disasters every year. With headquarters in Brussels and a global network of field offices, ECHO provides assistance to the most vulnerable people solely on the basis of humanitarian needs, without discrimination of race, ethnic group, religion, gender, age, nationality or political affiliation.

 

Contact details: Eleni Panayiotou (Visibility and Communications Officer in Greece), Tel: +30 6950736248

Email: eleni.panayiotou@asb.gr