Την Πέμπτη 12/07/2018 στα γραφεία της ASB Greece τελέσθηκε η συμπληρωματική διαδικασία αποσφράγισης προσφοράς

Την Πέμπτη 12/07/2018 στα γραφεία της ASB Greece τελέσθηκε η συμπληρωματική διαδικασία αποσφράγισης προσφοράς της εταιρείας ΑΡΛΕΤΟΣ  Α.Τ.Ε.Ε για την επιλογή υποψήφιου ανάδοχου, του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού: Tender-GR-IOA-002-2018 η οποία αφορούσε την αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για τα συμπληρωματικά πρακτικά της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών:

Tender-evaluation-supplemental-commitee-minutes.pdf (31 downloads)

Η προθεσμία για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της προαναφερθείς απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης λήγει την Παρασκευή 13/07/2018 στις 10:00

Οι απαντήσεις της επιτροπής ενστάσεων σε τυχόν ενστάσεις θα αναρτηθούν την Παρασκευή 13/07/2018 στις 12:00