Ανοικτος διαγωνισμος ASB: Προκηρυξη εκδηλωσης προ-ενδιαφεροντος για κατασκευη Δομων Φιλοξενειας

Η ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Greece), αναγγέλει την προκήρυξη εκδήλωσης προ-ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ανοικτό διαγωνισμό για επέκταση των Δομών Φιλοξενείας Προσφύγων- Υπηκόων 3ων χωρών Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο μέσω της μεταφοράς, ανακατασκευής και μετεγκατάσης υπαρχόντων προκατασκευασμένων οικίσκων και την κατασκευή υποδομών κοινής οφέλειας.

Όλη η προκήρυξη:

Η ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece, αναγγέλει:

Την προκήρυξη εκδήλωσης προ-ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ανοικτό διαγωνισμό,  με κριτήρια κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τεχνική επάρκεια  και το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την: 

« Eπέκταση των Δομών Φιλοξενείας Προσφύγων- Υπηκόων 3ων χωρών Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο, μέσω της μεταφοράς, ανακατασκευής και μετεγκατάσης υπαρχόντων προκατασκευασμένων οικίσκων και την κατασκευή υποδομών κοινής οφέλειας» 

Με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε:

 • Κατσικάς:  #1.100.000,00 €# (Ένα Εκαττομύριο Εκατό Χιλιάδες Ευρώ) 
 • Φιλιππιάδα: #370.000,00 €#  (Τριακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προμήθεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμφωνία ECHO/-EU/BUD/2018/01001 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

 1. Το συνολικό έργο αφορά: 
  • Τη μεταφορά: 
   • Κατσικάς, 111 οικίσκοι
   • Φιλιππιάδα 60, οικίσκοι από 3 διαφορετικά σημεία της ελληνικής επικράτειας στις προαναφερθήσες δομές. 
  • Την ανακατασκευή/ τροποποίηση των οικίσκων, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, εντός του χώρου εγκατάστασης.
  • Όλα τα παρελκόμενα τεχνικά έργα για την εγκατάσταση των οικίσκων (μελέτες -αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ-, χωματουργικά, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ, στατικά, κλπ).
 2. Η παρούσα εκδήλωση προ-ενδιαφέροντος, αφορά στην κατάρτηση προγράμματος επισκέψεων στους χώρους που:
  • Υπάρχουν οι οικίσκοι προς μεταφορά (Κατσικάς, Σίνδος, Ασπρόπυργος)
  • Πρόκειται οι οικίσκοι να εγκατασταθούν (Δομές Φιλοξενείας Κατσικά- Φιλιππιάδας)

με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των εν δυνάμει συμμετεχόντων και ως προς την διευκόλυνσή της συμμετοχής τους στην κύρια διαδικασία.

Για τον διακανονισμό επίσκεψης στους χώρους του έργου και μόνο, μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω μέσα, αρχής γενομένης τη Δευτέρα 18η Ιουνίου 2018. Η επιβεβαίωση θα γίνεται μόνο κατόπιν ανταλλάγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

Τηλέφωνο:  2313073448/ 2316003802 (08.30 με 16.00), Δευτέρα εως Παρασκευή, κ. Σαμαράς

Εmail:          vangelis.samaras@asb.gr (Σε καθε επικοινωνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να υπάρχει ο τιτλος : -Ενδιαφέρον για τις Επεκτάσεις Δομών Φιλοξενείας Κατσικά- Φιλιππιάδας- Όνομα Εταιρίας- Όπου ονομα εταιρίας, το όνομα της ενδιαφερομένης εταιρίας.)

Σημείωση 1:   Σε καμία περίπτωση η επίσκεψη δεν δεσμεύει κανένα από τα δύο μέρη. 

Σημείωση 2:   Το πέρας του περιθώριου επισκέψεων και η υποβολή ερωτήσεων θα διευκρινιστούν στο τελικό κείμενο του διαγωνισμού, όπως αυτό δημοσιευθεί – κατ’εκτίμηση – την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.