Αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών

Στις 18 Νοεμβρίου, η ASB είχε ξεκινήσει τα ηλεκτρικά έργα στις δομές φιλοξενίας Διαβατών-Αναγνωστοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου όλες οι υπάρχουσες κατασκευές στο στρατόπεδο να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Σχολικοί και δημόσιοι χώροι είναι ήδη συνδεδεμένοι και θερμαίνονται καθημερινά, ενώ τα τμήματα του στρατοπέδου όπου βρίσκονται ασυνόδευτοι ανήλικοι θα συνδεθούν με ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Το ίδιο θα συμβεί και για τους υπόλοιπους ανθρώπους σύντομα μετά από αυτό. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών.