Απολογισμός έργου 2021

Η ASB Ελλάδος ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, έχοντας σαν αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Η DG HOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 33 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Μέσω του έργου «Υποστήριξη των Ελληνικών αρχών στη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες (SMS το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και συνεχίστηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο ΔΟΜ και η ASB αποσκοπούν στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και εναρμονισμένων διαδικασιών υποδοχής και προστασίας των μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας την Ελληνική Κυβέρνηση ως προς τη διοίκηση όλων των δομών που λειτουργούν στη χώρα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021