Απολογισμός έργου ASB Ελλάδος 2018

Η ASB Ελλάδος ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, με αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

 

H Arbeiter Samariter Bund

Εισαγωγή

Η Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. (ASB) είναι ένας φιλανθρωπικός και ανθρωπιστικός μη κυβερνητικός οργανισμός. Σκοπός της ASB είναι η παροχή βοήθειας προς όλους τους ανθρώπους – ανεξαρτήτως της πολιτικής, εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας. Παρέχουμε άμεση βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη την στήριξη μας.

Από την ίδρυση της το 1888, η ASB – η γερμανική της ονομασία σημαίνει «Ομοσπονδία Σαμαρειτών των Εργαζομένων» – παρέχει υπηρεσίες που εστιάζουν στις ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της τρίτης ηλικίας, των υπηρεσιών διάσωσης και Πρώτων Βοηθειών, τη βοήθεια σε παιδιά και νέους, την υποστήριξη σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και ψυχικές παθήσεις, τη βοήθεια στο εξωτερικό, ενώ παρέχονται και εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και μετεκπαίδευση. Περισσότεροι από 31.200 εργαζόμενοι και περίπου 14.000 εθελοντές εξασφαλίζουν ποιοτική υποστήριξη σε τομείς όπως η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες διάσωσης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η ASB Ελλάδος ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, με αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Η ASB σε συνεργασία με την ARSIS Greece και την WAHA International και σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (MoMP) παρείχε μια πολυτομεακή δράση ως απάντηση στην επείγουσα ανάγκη για βοήθεια στους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

 Οι δραστηριότητες της ASB

H ASB το έτος 2018 ολοκλήρωσε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Παροχή υποστήριξης/συντονισμού (SiteManagementSupport) σε 5 δομές φιλοξενίας (Διαβατά, Κατσίκας, Φιλιππιάδα, Κόνιτσα και Δολιανά) και κατασκευή 146 επιπλέον μονάδων κατοικιών στην Φιλιππιάδα (35 ) και Κατσικά (111).

Συγκεκριμένα, με γνώμονα τις αρχές της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προσαρμοστικότητας, οι δραστηριότητες SMS της ASB Ελλάδος αποτελούνται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποδοχή νέων αφίξεων και κατανομή οικίσκων σε συντονισμό με το Υπουργείο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
 • Παροχή δεμάτων ξηρών τροφίμων και ειδών υγιεινής (NFI)
 • Διαχείριση πληροφοριών – ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων, δημογραφικών στοιχείων παροχή αποδείξεων ή διαμονής στις τοποθεσίες (Κατσικάς) χωρίς προσωπικό RIS
 • Ενημέρωση του σχεδίου ασφάλειας
 • Παροχή σχετικών πληροφοριών, στους επωφελούμενους των δομών σχετικά με τις υπηρεσίες εντός και εκτός της δομής και της παραπομπής τους στους κατάλληλους παρόχους υπηρεσιών μέσω ενός μηχανισμού Help Desk
 • Προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από την δομή σε αστικά κέντρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε νομικές / γραφειοκρατικές / δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σε ad-hoc βάση
 • Η WAHA International παρείχε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και διευκόλυνε τις παραπομπές σε δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη στις ακόλουθες δομές: Διαβατά, Λαγκαδίκια, Αλεξάνδρεια, Λουτρά Βόλβης
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προστασία και ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, νέους και ενήλικες σε 5 δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα, 1 στην Κεντρική Μακεδονία (Διαβατά) και 4 στην Ήπειρο (Κάτσικας, Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Δολιανά)

Διαβάστε τον απολογισμό έργου της ASB για το 2018 αναλυτικά ΕΔΩ