Απολογισμός έργου ASB Ελλάδος 2019

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

H Arbeiter Samariter Bund

Εισαγωγή

Η Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. (ASB) είναι ένας φιλανθρωπικός και ανθρωπιστικός μη κυβερνητικός οργανισμός. Σκοπός της ASB είναι η παροχή βοήθειας προς όλους τους ανθρώπους – ανεξαρτήτως της πολιτικής, εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας. Παρέχουμε άμεση βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη την στήριξη μας.

Από την ίδρυση της το 1888, η ASB – η γερμανική της ονομασία σημαίνει «Ομοσπονδία Σαμαρειτών των Εργαζομένων» – παρέχει υπηρεσίες που εστιάζουν στις ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της τρίτης ηλικίας, των υπηρεσιών διάσωσης και Πρώτων Βοηθειών, τη βοήθεια σε παιδιά και νέους, την υποστήριξη σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και ψυχικές παθήσεις, τη βοήθεια στο εξωτερικό, ενώ παρέχονται και εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και μετεκπαίδευση. Περισσότεροι από 31.200 εργαζόμενοι και περίπου 14.000 εθελοντές εξασφαλίζουν ποιοτική υποστήριξη σε τομείς όπως η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες διάσωσης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η ASB Ελλάδος ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, με αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Η DG HOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 33 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Μέσω αυτής της δράσης, και του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» ο ΔΟΜ και η ASBαποσκοπούν στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και εναρμονισμένων προτύπων υποδοχής και προστασίας των μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ελληνική Κυβέρνηση ως προς τη διοίκηση όλων των δομών που λειτουργούν στη χώρα.

 Οι δραστηριότητες της ASB 2019

Οι δραστηριότητες του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» που υλοποιούνται από τον ΔΟΜ και την ASB στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη/Συντονισμό (Site Management Support SMS):

  • HelpDesk
  • Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή
  • Στέγαση
  • Μη διατροφικά είδη

Προστασία:

  • Νομική υποστήριξη
  • Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS)
  • Προστασία παιδιών (CP)

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE):

  • Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS)
  • Δεξιότητες επιβίωσης
  • Μαθήματα γλώσσας

Για τον απολογισμό έργου της ASB για το 2019 αναλυτικά κάντε κλικ ΕΔΩ