Αρχή των δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης για ενήλικες

Λειτουργώντας ως ένας συνεργάτης υλοποίησης της  ASB Greece, σε ένα project χρηματοδοτούμενο από την ECHO (European Commission Humanitarian Aid), η ΑΡΣΙΣ πραγματοποίησε μια έρευνα με στόχο να αναγνωρίσει τις ανάγκες οργάνωσης διάφορων δραστηριοτήτων στις δομές της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τους πρόσφυγες, το προσωπικό των δομών και τις διεθνείς ΜΚΟ. Δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων που απευθυνόμενοι σε ενήλικες (νέους άνδρες και γυναίκες) δήλωσαν ότι καμία άλλη ΜΚΟ δεν εφαρμόζει μη τυπική εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση για ενήλικες. Μετά από αυτό, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα workshop ως επιθυμητά και προτεινόμενα ,ώστε στη συνέχεια να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να φιλοξενηθούν:

  • Workshop δημιουργίας μωσαϊκών τέχνης
  • Workshop κατασκευής κοσμημάτων
  • Workshop πλεξίματος
  • Workshop κατασκευής μουσικών οργάνων
  • Μαθήματα γερμανικής και αγγλικής γλώσσας

Τα workshop που αποδείχθηκαν τα πιο δημοφιλή ήταν αυτά της δημιουργίας μωσαϊκών και του πλεξίματος. Την περασμένη εβδομάδα, το προσωπικό της ARSIS άρχισε να επισκέπτεται τους πρόσφυγες στους χώρους διαβίωσης τους, ενημερώνοντάς τους και ζητώντας τη συμμετοχή τους. Δημιουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες θα ξεκινήσουν σύντομα!

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.”