Ενημερωτική παρουσίαση πάνω στην την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη

Το ιατρικό προσωπικό που συνεργάζεται με την WAHA International, τον συνεργάτη της ASB’s στο project το οποίο χρηματοδοτείται από την European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) έχει αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του, σε υπερωρίες σε ιατρικές κλινικές και δομές φιλοξενίας, για να οργανώσει μια σειρά εκπαιδευτικών συνεδριών απευθυνόμενων στους πρόσφυγες.

Ο σκοπός αυτών των ενεργειών είναι η διάδοση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ζητημάτων υγείας. Από αυτή την άποψη, ο ευγενής γιατρός του WAHA, Dr Hasan Abuhamdan (ο οποίος έχει τα αραβικά ως μητρική γλώσσα), πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση τον Μάιο στα Λουτρά Βόλβης. Το θέμα της παρουσίασης ήταν: “Οδηγίες για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη”. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρία ήταν ικανοποιημένοι με τις πληροφορίες που έλαβαν, ενώ παράλληλα έκαναν και αρκετές ερωτήσεις στο γιατρό.

Ένα φυλλάδιο με ειδική δίαιτα για άτομα με διαβήτη (γραμμένο στα αγγλικά και στα αραβικά, που ετοιμάστηκε με τη βοήθεια του Dr. Hasan και του διερμηνέα μας Ahmed Al Saleh) διανεμήθηκε στο τέλος της συνεδρίας σε διαβητικούς ασθενείς. Αυτή η φιλική, διαδραστική παρουσίαση εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους παρευρισκόμενους και η WAHA υποσχέθηκε να την επαναλάβει στο εγγύς μέλλον.

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.