Εξέλιξη έργων στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών

Τα έργα δεν σταματούν στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών. Αυτή την εβδομάδα κατασκευάστηκαν οι βάσεις από σκυρόδεμα για τις νέες κατοικίες και ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα στα οποία θα συνδεθούν οι μονάδες (ηλεκτρικές, υδραυλικές, αποχέτευσης, φωτισμού και τηλεοπτικού δικτύου). Σύντομα οι πρόσφυγες στο Διαβατά θα μπορούν να ζήσουν σε ένα μέρος με ιδιωτική τουαλέτα και κουζίνα, A / C, ηλιακό λέβητα, wifi και τηλεοπτική σύνδεση.

Το Project χρηματοδοτήθηκε από την European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)  και πραγματοποιήθηκε από την ASB Greece.

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.