Η ASB υπογράφει συμφωνία με τον ΔΟΜ

Η ASB και ο ΔΟΜ υπέγραψαν συμφωνία να συνεχίσουν την υποστήριξη εκείνων που αναζητούν άσυλο μέσω του project “Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής”.

 

28 Μαρτίου

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στις 27 Μαρτίου, η ArbeiterSamariterBund(ASB) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔOM) υπέγραψαν συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των αιτούντων άσυλο στους τέσσερις χώρους διαμονής των Διαβατών, Δολιανών, Φιλιππιάδας και Κατσίκα με τη χρηματοδότηση της  Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGHOME) και σε συντονισμό με τον ΔΟΜ.

Η παρούσα συμφωνία αφορά τις δραστηριότητες έργων που θα υλοποιηθούν από την ASB στο πλαίσιο του έργου του ΔΟΜ με τίτλο “ImprovingtheGreekReceptionSystemThroughSiteManagementSupportandTargetedInterventionsinLong-TermAccommodationSites” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της συμφωνίας αντιπροσωπείας της HOME/ 2017 / AMIF/ DA/ EMAS/ IOM/ SMS/ 2019 για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και για την εξασφάλιση αξιοπρεπών και εναρμονισμένων προτύπων υποδοχής και προστασίας, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εθνική νομοθεσία.

Tο έργο που επικεντρώνεται στις υπηρεσίες συντονισμού (SMS), ειδικότερα στις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η ASB, θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές μακροχρόνιας διαμονής και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Παροχή δραστηριοτήτων SMS σε τέσσερις χώρους διαμονής στην ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή στα Διαβατά, στα Δολιανά, στη Φιλιππιάδα και στον Κατσικά.

Εξασφάλιση της προστασίας και της υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων στις τέσσερις τοποθεσίες στέγασης όπου οι δραστηριότητες SMSθα εκτελούνται από την ASB.

Προσφέροντας ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE) στον μεταναστευτικό πληθυσμό που κατοικεί στους τέσσερις χώρους διαμονής όπου οι δραστηριότητες SMSθα εκτελούνται από την ASB.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα στηρίξουν την Ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 2019 στην καθημερινή διαχείριση 26 χώρων διαμονής που λειτουργούν  και υλοποιούνται από κοινού μεταξύ του ΔOM, της ASBκαι του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων (DRC).

Η ASB σε όλη τη διάρκεια του 2019 θα συνεργαστεί με τους εταίρους της για την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς τους χώρους και παρά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, προτεραιότητα της ASB είναι η παροχή ασφάλειας και των αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης στους επωφελούμενους.

Η ASB είναι ένας μη πολιτικός φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο την περίθαλψη χωρίς διακρίσεις. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα από τις πολιτικές, εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές τους καταβολές.