Κοινωνική ενσωμάτωση νεαρών προσφύγων και των οικογενειών τους

Στις δυσκολότερες εποχές, όταν η στέγαση και η τροφή είναι οι προτεραιότητες, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ανάγκες ένταξης των προσφύγων, ώστε στο μέλλον να μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους καλύτερα, χωρίς να εξαρτιούνται από τη βοήθεια άλλων.

Ο συνεργάτης της ASB (ARSIS) σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών ,υλοποιεί το έργο με τίτλο “Οργάνωση του υποστηρικτικού δικτύου κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης των ανήλικων προσφύγων και των οικογενειών τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης” διοργανώνοντας δραστηριότητες υποστήριξης παιδιών προσφύγων, νέων και των οικογενειών τους μέσω της λειτουργίας ενός Κέντρου Υποστήριξης Νέων (YSC).

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (YSC) είναι μια υπάρχουσα δομή του ARSIS, που βρίσκεται στον 1ο όροφο στην οδό Πτολεμαίων 40 Θεσσαλονίκης, η οποία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της προστασίας των παιδιών. Οι δραστηριότητες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων υποστηρίζονται από μια Κοινωνική Υπηρεσία, ένα πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, τη Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη των Φορέων των δικαιούχων (NFIs και FIs).

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, το Κέντρο υποστήριξης νέων διοργανώνει επίσης εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Δημόσια Σχολεία της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ευκολότερη και ομαλότερη ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των Συλλόγων Γονέων.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι μέχρι τα τέλη Μαΐου 2018. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες, δίνοντας έμφαση στους νεώτερους από αυτούς, καθώς χρειάζονται τη μεγαλύτερη βοήθεια.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως  το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο  αναγνώρισε την ανάγκη διάθεσης των αναγκαίων πόρων για να καταστήσει δυνατή την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.