Νέες οικιστικές μονάδες έρχονται σύντομα

Οι δομές φιλοξενίας των Διαβατών θα έχουν σύντομα μια νέα εικόνα – Νέες οικιστικές μονάδες κατασκευάστηκαν με τουαλέτα, κουζίνα, A / C και ενσωματωμένο ηλιακό λέβητα, για πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων

Τα έργα εδάφους, ηλεκτρικού και υδραυλικού εξοπλισμού στις δομές εξελίσσονται, ενώ ταυτόχρονα τελειώνουν οι κατασκευές container. Ο Απρίλιος θα φέρει και άλλες αλλαγές στις ζωές του πληθυσμού των προσφυγικών δομών των Διαβατών.

Το Project χρηματοδοτήθηκε από την European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)  και πραγματοποιήθηκε από την ASB Greece.

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.