Νέες οικιστικές μονάδες τοποθετούνται στα Διαβατά καθημερινά

Ταυτόχρονα, κατασκευάζονται τοίχοι στήριξης, εκτελούνται εργασίες εδάφους, καθώς και όλα τα δίκτυα και οι συνδέσεις στις νέες οικιστικές μονάδες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αποχέτευση, φωτισμός, wifi και τηλεοπτική σύνδεση).

Το Project χρηματοδοτήθηκε από την European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)  και πραγματοποιήθηκε από την ASB Greece.

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.