Νέος φιλικός προς τα παιδιά χώρος στις δομές φιλοξενίας Νέας Ραιδεστού- Βασιλικών

Στις 7 Φεβρουαρίου, το νέο container για τις δραστηριότητες του ARSIS παραδόθηκε στις δομές φιλοξενίας της Νέας Ραιδεστού στη Βόρεια Ελλάδα. Η ARSIS αποτελεί συνεργάτη υλοποίησης της ASB, παρέχοντας ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, ανεπίσημες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενήλικες, παιδαγωγικές δραστηριότητες με παιδιά και προστασία σε δικαιούχους διάφορων δομών και χώρων (δομές Διαβατών Αναγνωστοπούλου, Λαγκαδάκια, Νέα Ραιδεστός και σε ξενοδοχείο όπου μεταφέρθηκαν  οικογένειες με τα ευάλωτα μέλη).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO).

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.