Προετοιμασία καταστροφών

Η ASB στην Ινδονησία

Η ASB στην Ινδονησία

Η ASB δραστηριοποιείται στην Ινδονησία από το 2006 με τρεις διεθνείς και περισσότερους από 50 τοπικούς υπαλλήλους. Μία από τις προτεραιότητες των προγραμμάτων είναι η καθοδήγηση των δασκάλων και των μαθητών στη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών (κυκλώνες, κατολισθήσεις, πλημμύρα κλπ.). Η ASB έχει εκπαιδεύσει τα τελευταία χρόνια περίπου 500.000 μαθητές καθώς και 5000 καθηγητές σε 2500 δημοτικά σχολεία των επαρχιών της Κεντρικής Ιάβα, αλλά και της Δυτικής και Βόρειας Σουμάτρας. Επίσης, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Merapi το 2009, η ASB παρείχε υποστήριξη στους πληγέντες

H Ινδονησία επηρεάζεται πολύ συχνά από φυσικές καταστροφές. Πολλοί, μεγάλοι σεισμοί, πλημμύρες και κυρίως τσουνάμι κοστίζουν συνεχώς πολλές ζωές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά από αυτές τις καταστροφές.

Για να μειωθούν οι ζημιές και να σωθούν ζωές κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις ή τσουνάμι, η ASB εργάζεται για τη βελτίωση των μηχανισμών ετοιμότητας στην Ινδονησία.

Προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των θυμάτων, η ASB διεξάγει ένα ευρύ πρόγραμμα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ινδονησία, προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα ο πληθυσμός στις ιδιαίτερα πληγείσες περιοχές της χώρας και να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης το νέο έργο στα νησιά Mentawai.

Τα νησιά Mentawai είναι ένα ινδονησιακό αρχιπέλαγος νοτιοδυτικά της Σουμάτρας. Τα νησιά είναι μέρος της επαρχίας της Δυτικής Σουμάτρας και μία από τις περιοχές που πλήττονται συχνότερα από τους σεισμούς και τα τσουνάμι. Τα νησιά του αρχιπελάγους είναι επίπεδα και εν μέρει καλύπτονται από τροπικά δάση. Η σεισμική δραστηριότητα στα νησιά Mentawai εντατικοποιήθηκε περαιτέρω μετά τον σεισμό και το τσουνάμι τον Δεκέμβριο του 2004.

Οι ασκήσεις ετοιμότητας σε καταστροφές, όπως και τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν για καθηγητές και σχολικές επιτροπές σε 127 σχολεία των νησιών Mentawai. Εκτός από τη θεωρητική διδασκαλία, υπήρξε εστίαση στις πρακτικές ασκήσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και στη μετάδοση της γνωστικής επάρκειας για την οργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής προστασίας στα σχολεία. Η ASB έχει παράσχει και διανείμει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά στα σχολεία έτσι ώστε οι δάσκαλοι και οι υπεύθυνοι να μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές με τον κατάλληλο τρόπο.
Οι ασκήσεις εκκένωσης έχουν ήδη υλοποιηθεί με μαθητές και δασκάλους σε 72 σχολεία. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν από διευθυντές, καθηγητές και σχολικές επιτροπές, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν από την ASB. Συνολικά 232 εκπαιδευτικοί και 164 εκπρόσωποι των σχολικών επιτροπών συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έλαβαν τα προσόντα για την εκπαίδευση άλλων δασκάλων στην πολιτική προστασία. Επιπλέον, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών προσέφερε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη επιβολή των μέτρων καθώς και να διασφαλιστεί, ότι εκτός από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, και ο περαιτέρω πληθυσμός των χωριών, στα οποία βρίσκονται τα σχολεία θα μάθουν περισσότερα για την κατάλληλη συμπεριφορά σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, υπέγραψαν επιστολές ανάληψης υποχρεώσεων με τις οποίες δεσμεύονται να διεξάγουν τακτικές ασκήσεις εκκένωσης και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους με κατάλληλα μέτρα. Πολλά σχολεία διοργανώνουν επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ενδιαφερόμενους πολίτες συνδέοντας τους με τους υπεύθυνους για την πολιτική προστασία στο χωριό ή την περιοχή τους.
Η ASB θα διανείμει υλικό στα σχολεία που έχουν οριστεί για να υποδεικνύουν διαδρομές διαφυγής, ασφαλείς και ορατές, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν όχι μόνο να απομακρυνθούν από τα κτίρια με ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά και να βρουν ένα σημείο συνάντησης μακριά από το τσουνάμι.