Ομιλία στο City College, International Faculty, University of Sheffield

Τον Ιούλιο,η ομάδα της ASB Greece έλαβε μέρος στο Summer School on ‘The Migrant Crisis within the Greek context’, που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το City College, the International Faculty of University of Sheffield. Μετά την αποδοχή της πρόσκλησης για την παρουσίαση των ενεργειών του ελληνικού γραφείου της ASB η Jelena Tesic, η Γεωργία Μήτσικα και ο Mike Mousallam παραχώρησαν μια δίωρη ομιλία για Έλληνες και ξένους φοιτητές.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πληροφόρηση είναι το κλειδί και ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει σωστά η ένταξη των προσφύγων είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στη διαδικασία. Η εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες καθημερινά μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων σε διάφορα προβλήματα και να δημιουργήσει διαδρομές και νέους επιτυχείς μηχανισμούς.