Προετοιμασία για τον χειμώνα σε εξέλιξη

Συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δομές της Βόρειας Ελλάδας. Η ομάδα της ASB συνεχίζει τις ενέργειες της όσον αφορά την προετοιμασία για τον χειμώνα. Σήμερα container τοποθετήθηκαν ενώ συνδέθηκαν και με ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να μετακινηθούν από τις σκηνές χωρίς θέρμανση σε ζεστά containers ακόμη και από σήμερα
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες και ευεργέτες μας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, την ECHO και την UNCHR.