Πρόσφυγες από τη Λέσβο σε Φιλιππιάδα, Κατσικά και Διαβατά

Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο κατέφθασαν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο και Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

4η Σεπτεμβρίου 2019

 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λέσβο κατέφθασαν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο και Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

 

Η οργάνωση Arbeiter Samariter Bund Ελλάδος (ASB Greece) υποστηρίζει τους πρόσφυγες και μετανάστες στη Βόρεια Ελλάδα. Κατέφθασαν την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 οι πρώτοι πρόσφυγες από το νησί της Λέσβου στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη και του Κατσικά και της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο.

 

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο στο νησί της Λέσβου έφτασαν στις δομές φιλοξενίας Διαβατών στην Θεσσαλονίκη 18 πρόσφυγες, στις δομές φιλοξενίας Κατσικά 207 και στης Φιλιππιάδας 36.

 

Η ASB παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, μη τυπικής εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGHOME)και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ASB είναι ένας μη πολιτικός φιλανθρωπικός οργανισμός με στόχο την περίθαλψη χωρίς διακρίσεις. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα από τις πολιτικές, εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές τους καταβολές.

Στοιχεία επικοινωνίας: Eleni Panayiotou (Visibility and Communications Officer in Greece), Tel: +30 6950736248

E-Mail: eleni.panayiotou@asb.gr