ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

H ASB ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016. Τα βασικά γραφεία της ASB στην Ελλάδα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Επί του παρόντος η ASB Greece παρέχει υπηρεσίες σε τρεις Δομές Φιλοξενίας στην Ελλάδα (Κατσικά, Φιλιππιάδα, Αγία Ελένη).

Τα Προγράμματα της ASB Ελλάδος

Η ASB Ελλάδας μεταξύ του 2016 και 2018 έχει υλοποιήσει δύο μεγάλα προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO) και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αμφότερα τα προγράμματα είχαν ως στόχο την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στον πληθυσμό των προσφύγων.

Το εγχείρημα ECHO (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) είχε ως στόχο να παρέχει:

 • Στέγαση για 1.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα
 • Ιατρική περίθαλψη στους παραπάνω πληθυσμούς
 • Κοινωνικές υπηρεσίες.

Το εγχείρημα ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2016 και υλοποιήθηκε από την ASB σε συνεργασία με:

 • ARSIS Greece (ΑΡΣΙΣ)
 • WAHA International

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αποτέλεσε ένα περιφερειακό πρόγραμμα όπου η ASB πραγματοποίησε ενέργειες σε τρεις χώρες: Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ εστιάζοντας στην παροχή:

 • Ανθρωπιστικής βοήθειας
 • Κοινωνικών υπηρεσιών
 • Ενεργειών με την προσφυγική νεολαία μέσω Κέντρων Νεότητας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων

 

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται απο τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Η DGHOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 26 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι δραστηριότητες των έργων «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» και «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες (SMS)» που υλοποιούνται από τον ΔΟΜ και την ASB στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας, Αγίας Ελένης, Δολιανών περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη/Συντονισμό (SMS):

 • HelpDesk
 • Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή
 • Στέγαση
 • Μη διατροφικά είδη

Προστασία:

 • Νομική υποστήριξη
 • Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS)
 • Προστασία παιδιών (CP)

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE):

 • Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS)
 • Δεξιότητες επιβίωσης
 • Μαθήματα γλώσσας

 

 

Το έργο «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το έργο «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες (SMS)» ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και συνεχίστηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 οπότε και έληξε.

Από τον Ιανουάριο του 2022 το Ελληνικό κράτος έχει αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης, ασφάλειας και καθαρισμού ενώ η ASB σε συνεργασία με τον ΔΟΜ από τον Ιανουάριο του 2022 υλοποιεί το έργο “Εναρμόνιση Πρακτικών Προστασίας στην Ελλάδα (HARP 2022)” και καταβάλλει προσπάθειες για την κάλυψη των σημερινών κενών στην παροχή υπηρεσιών και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης παράδοση όλων των υπηρεσιών.

Από τον Οκτώβριο του 2021, η ASB έγινε εταίρος υλοποίησης του έργου Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (NFE) «Όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση» (All Children in Education – ACE) που χρηματοδοτείται από τη UNICEF Ελλάδας και με τη συνεργασία του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων (DRC).