Τι κάνουμε

H ASB ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016. Τα βασικά γραφεία της ASB στην Ελλάδα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Επί του παρόντος η ASB Greece είναι υπεύθυνη για τέσσερεις Δομές Φιλοξενίας στην Ελλάδα (Διαβατά, Κατσικάς, Φιλιππιάδα, Δολιανά).

Τα Προγράμματα της ASB Ελλάδος

Η ASB Ελλάδας μεταξύ του 2016 και 2018 έχει υλοποιήσει δύο μεγάλα προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO) και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αμφότερα τα προγράμματα είχαν ως στόχο την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στον πληθυσμό των προσφύγων.

Το εγχείρημα ECHO (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) είχε ως στόχο να παρέχει:

 • Στέγαση για 1.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα
 • Ιατρική περίθαλψη στους παραπάνω πληθυσμούς
 • Κοινωνικές υπηρεσίες.

Το εγχείρημα ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2016 και υλοποιήθηκε από την ASB σε συνεργασία με:

 • ARSIS Greece (ΑΡΣΙΣ)
 • WAHA International

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αποτέλεσε ένα περιφερειακό πρόγραμμα όπου η ASB πραγματοποίησε ενέργειες σε τρεις χώρες: Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ εστιάζοντας στην παροχή:

 • Ανθρωπιστικής βοήθειας
 • Κοινωνικών υπηρεσιών
 • Ενεργειών με την προσφυγική νεολαία μέσω Κέντρων Νεότητας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων

 

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται απο τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Η DGHOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 26 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» που υλοποιούνται από τον IOM και την ASBστις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη/Συντονισμό (SMS):

 • HelpDesk
 • Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή
 • Στέγαση
 • Μη διατροφικά είδη

Προστασία:

 • Νομική υποστήριξη
 • Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS)
 • Προστασία παιδιών (CP)

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE):

 • Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS)
 • Δεξιότητες επιβίωσης
 • Μαθήματα γλώσσας