Υποστήριξη σε Σύριους πρόσφυγες στις δομές φιλοξενίας αλλά και στην πορεία τους προς Ελλάδα, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία

Η ASB υλοποιεί ένα έργο ύψους € 1.980.000 με τίτλο, “Υποστήριξη των Συριακών προσφύγων τόσο σε στρατόπεδα όσο και διαδρομή προς τη Σερβία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Ελλάδα”, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Ένωση Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων – ΑΡΣΙΣ και την Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και τη συνεργασία – IDC και PREDA Plus. Το έργο έχει αναπτυχθεί από κοινού από τέσσερις οργανώσεις προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων στη Σερβία, την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα και να μειώσει την ευπάθεια των προσφύγων στις συγκεκριμένες χώρες.

Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν στην παροχή βοήθειας των προσφύγων τόσο για τη πορεία τους μέσα από τα Βαλκάνια όσο και για την προσφορά στέγης, τροφής και ειδών υγιεινής, ρουχισμού, ιατρικής περίθαλψης, στοματικής υγιεινής, και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Έπειτα, οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν στην αύξηση της χωρητικότητας και των υποδομών στα κέντρα υποστήριξης στην Θεσσαλονίκη, όπως και στα Reception and Registration Hotspots στη Σερβία. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να υποστηρίζει την ASB και τους εταίρους της στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τις ευπαθείς ομάδες. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, με τη χρηματοδότηση της Γερμανικής Κυβέρνησης, η ASB κατάφερε να βοηθήσει παραπάνω από 100.000 πρόσφυγες από τη Σερβία και την ΠΓΔΜ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των ‘’Δυτικών Βαλκανίων’’ τον Μάρτιο του 2016, λόγω του αυξημένου αριθμού της ροής προσφύγων στην Ελλάδα, ένα από τα κύριο στοιχεία του προγράμματος θα αποτελέσει η προσπάθεια βελτίωσης της προσφυγικής κατάστασης σε αυτή τη χώρα. Λόγω της περιφερειακής μορφής του έργου, η ASB είναι σε θέση να αντιδράσει με ευέλικτο τρόπο και να προσαρμόσει το έργο με βάση τις αλλαγές στη διαδρομή και στις χώρες που πλήττονται από τη μεταναστευτική κρίση.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 βασικούς τομείς

 1. Διανομή προμηθειών βοήθειας

Διανομή προμηθειών βοήθειας που προορίζεται για πρόσφυγες που μεταφέρονται μέσω της Σερβίας, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας, όπως επίσης και για τις δομές φιλοξενίας σε αυτές τις χώρες.

 • Διανομή τουλάχιστον 168.000 τεμαχίων «τροφής/υγιεινής/νερού» – στην Σερβία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα
 • Διανομή τουλάχιστον 50.000 τεμαχίων φαρμακευτικής περίθαλψης – στην Σερβία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα
 • Διανομή ρουχισμού και υποδημάτων σε τουλάχιστον 4000 πρόσφυγες- στην Σερβία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα
 1. Προστασία ευάλωτων προσφύγων

Τα μέτρα προστασίας των ευάλωτων προσφύγων (παιδιών, νέων, εγκύων, κλπ.) στις δομές φιλοξενίας και στη διαδρομή προς τη Σερβία, την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα καλύπτουν:

 • Ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη για τουλάχιστον 10 000 πρόσφυγες στη Σερβία
 • Επίβλεψη στέγασης έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 660 πρόσφυγες σε ενοικιαζόμενους χώρους στην Ελλάδα
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για 120 000 πρόσφυγες στην Ελλάδα

 

 1. Βελτίωση υποδομών

Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές με στόχο τη βελτίωση της υποστήριξης προς τους πρόσφυγες, μέρος των πόρων θα διατεθεί στην:

 • Ανακαίνιση και εξόπλιση του Κέντρου υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη για ασυνόδευτους ανηλίκους
 • Προμήθεια και παράδοση ενός μεταφορέα για το Κέντρο Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη
 • Ανακατασκευή των hotspot υποδοχής και εγγραφής στη Σερβία (στο Dimitrovgrad και Subotica)