Έρευνα πάνω στις ιατρικές ανάγκες των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα

Ο εταίρος της ASB (WAHA International) στην υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από την ECHO  σε συνεργασία με την Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, θα πραγματοποιήσει έρευνα για τις ανάγκες υγείας των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Μια ομάδα ερευνητών από την WAHA, με εμπειρία στην Ελλάδα και σε άλλα ανθρωπιστικά περιβάλλοντα, θα διεξάγει συζητήσεις ομάδων εστίασης και ατομικές συνεντεύξεις με πρόσφυγες και ενδιαφερόμενους σε στρατόπεδα εντός και γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στα νησιά της Χίου, Κω και Λέρου. Η έρευνα, που χρηματοδοτείται εν μέρει από την Παγκόσμια Τράπεζα και εν μέρει από την ECHO, αποσκοπεί στην κατανόηση του αντίκτυπου της μετακίνησης στην υγεία, την ψυχική υγεία και τους κινδύνους βίας ανάμεσα σε αυτούς που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Τα ποιοτικά δεδομένα θα αναλυθούν και θα μοιραστούν στους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενημέρωση των προγραμμάτων και των στρατηγικών.

Οι δραστηριότητες σχετικά με τις συμπεριφορές βίας λόγω φύλου οργανώνονται καθημερινά σε κατασκηνώσεις, ενώ ένα Focus Group με γυναίκες πραγματοποιήθηκε ήδη σε ένα ξενοδοχείο στην Ασπροβάλτα. Περισσότερες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον.

“Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δεν πρέπει να ληφθούν με κανέναν τρόπο ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.