Οδηγός Επιβίωσης Για Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες 2018

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Οδηγός Επιβίωσης για Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες

Ο Οδηγός Επιβίωσης περιλαμβάνει Οργανώσεις – Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών – αιτούντες άσυλο – πρόσφυγες με την βοήθεια χαρτων και με εφαρμογές, “QR Code Reader”. Επίσης στον οδηγό με την βοήθεια των εφαρμογών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κατεβάσει κι ένα μίνι λεξιλόγιο με ελληνικές φράσεις στα Αραβικά, Φαρσί, Κουρμάντζι, Σοράνι, Ούρντου και Γαλλικά.

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει φορείς όπου μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος κατά την παραμονή του στην Αθήνα. Όλοι αυτοί οι φορείς παρέχουν βοήθεια δωρεάν και μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν.

Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τηλεφωνήσει ή να επισκεφθεί τις δομές αυτές για να λάβει υπηρεσίες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής, νομική βοήθεια, σίτιση, στέγαση, υλική βοήθεια και εκπαίδευση μεταξύ άλλων.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται και ανεξάρτητες αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματα του από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Όλες οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό έχουν επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν, να  κατευθύνουν και να βοηθήσουν υπεύθυνα, ανώνυμα και εμπιστευτικά. (Με πληροφορίες απο Medecins Du Monde Greece )

Για να διαβάσετε τον Οδηγό Επιβίωσης παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

[download id=”1637″] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Survival Guide for Asylum Seekers & Refugees

The Survival Guide includes Organizations – Agencies providing services to third country nationals – asylum seekers – refugees with the help of maps and applications (“QR Code Reader”). Furthermore, in the guide with the help of the applications, the interested party can also download a mini vocabulary with Greek phrases in Arabic, Farsi, Kurmanji, Sorani, Urdu and French.

This guide includes agencies where the person concerned can contact during his stay in Athens. All these agencies provide free assistance and can be used for services of interest.

In addition, the person concerned may call or visit these facilities to receive services such as health care, social counseling, psychological support, care and hygiene services, legal aid, food, housing, material assistance among others.

The Guide also includes independent authorities to which the person concerned may address in the event of violation of his rights.

All services included in the guide have professionals who can advise, direct and help responsibly, anonymously and confidentially. (With information from Medecins Du Monde Greece)

To read the Survival Guide, please click on the link below.

[download id=”1637″]