Q & A

Παρακάτω θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό GR_002_2019_ASB FLEET

 • You are requesting Three (3) 17 Seater Shuttle Mini Busses. Please be informed that a17-20 Seater Mini Busses needs an experianced driver with an Driving Licens E' Categorty. Are you requesting only the Bus or the Bus with Driver? If you need the Bus with Driver) please indicate following things a) Driver's working hours b) Shuttle description c) Distance klm per day c) inluding or exluding fuel costs?

  We are requesting only the bus without driver. ASB professional drivers are equipped with all necessary driving licences.

 • How many Kilometers will the Vehicles aprox. run per day/month?

  In page 4 of Bid Folder we are requesting unlimited mileage. Relative data for kilometer run are not available to us for this type of vehicle/operations.

 • Please clarify on page 26 what do you mean with 1. Financial turnover/accounts? (Is it ok to submit the E3 of 2017) 2... Professional misconduct/ Criminal Activity.....(Shall Isubmit a Criminal Record?)

  Page 27 is part of ASB private statement for procurement.

  Privacy statement for processing of personal data within the implementation of the public procurement procedures organised by ASB Greece

  The processing of personal data by the ASB Greece for the purpose of implementing procurement procedures is subject to Regulation (EU) 2016/679 (‘the Regulation’ or ‘the GDPR’ ).

  We don’t require to submit 1. and 2. as not declaired in the mandatory documents of page 19.

 • Kindly ask you to send us some clarifications ref the Comprehensive Insurance. Usually an Comprehensive Insurance helps to cover damage to a rented car that's not the result of a collision such as Theft, Vandalism, Fire, Natural Disasters Falling Objects, Damage don by animals, civil disturbance.Not covert with a Comprehensive Insurance are damages from a collision, damages to another Persons vehicle from a collision. It is common to rent a Vehicle offering: a) CDW or LDW also called ``Loss Damage Waiver`` if it includes ``Theft Protection``) This is usually included in the rate that we offer. Note that these “waivers” just reduce your excess from a high amount (similar to the full value of the car) to somewhere depending on the car Model. CDW policies typically exclude windscreen & tyre repairs/replacements, as well as undercarriage, roof, interior, window and side mirror damages. The renter will be liable for the full cost of those repairs. Often we exclude theft as we sell separate the theft coverage. or b) Super CDW (also known as ``Zero Deductible``, ``Excess Waiver``, ``Extended CDW``) If you take out the basic CDW as advised above your excess is still in the range of x€. This can be lowered with Super CDW and reduce your excess towards €0 The cost is similar to CDW with similar hidden exclusions (windscreen & tyre repairs/replacements plus undercarriage, roof, interior, window and side mirror damages) On top of CDW or LCDW or Super CDW you can ask to have an Insurance for Theft, Vandalism, Fire, Natural Disasters Falling Objects, Damage don by animals, civil disturbance. Please clarify what kind of Insurance coverage you would like to become in order to include the right price in our price offer.

  We are requesting daily/monthly rent with a minimum requirements set as per scope of works page 4 inclusive comprehensive car insurance. Please attach your comprehensive car insurance policy and comment on the following tabs

  Comprehensive Car Insurance Policy
  Please specify the insurance policy (comprehensive cover) which is included in the quoted prices that you submitted:

  a) Is the cars insurance policy comprehensive? Yes No

  b) Does the insurance policy include a roadside assistance? Yes No

  c) Does the insurance policy include glass and tires replacement? Yes No

  d) Does your company include a replacement car if needed, within 48h? Yes No

  e) How many drivers may we declare in the insurance policy of the car? ………… drivers

  f) What is the cost for any additional driver in the insurance policy? ………. €/driver/day
  Comprehensive Car Insurance Policy

  As descibed in your question “Usually an Comprehensive Insurance helps to cover damage to a rented car that’s not the result of a collision such as Theft, Vandalism, Fire, Natural Disasters Falling Objects, Damage don by animals, civil disturbance.Not covert with a Comprehensive Insurance are damages from a collision, damages to another Persons vehicle from a collision.” is technically accepted by ASB

Παρακάτω θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό GR_001_2019_Urban Transportation Services Epirus Sites

 

 • Θα πρέπει να εκτυπώσουμε τα δύο αρχεία που βρίσκονται στην ιστοσελίδα σας και να τα συμπληρώσουμε γραπτώς στα ελληνικά με σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε σελίδα;

  Η γλώσσα εργασίας του διαγωνισμού είναι η Αγγλική. Σε κάθε σελίδα υπάρχει πλαίσιο για σφραγίδα και υπογραφή που πρέπει να συμπληρωθεί. Είναι αποδεκτή τόσο η ηλεκτρονική σφραγίδα-υπογραφή, όσο και η φυσική σε εκτυπωμένο αρχείο.

 • Όσον αφορά το invoice sample τι ακριβώς θα θέλατε να σας προσκομίσουμε;

  Δείγμα τιμολογίου της εταιρίας σας.

 • Όσον αφορά την απόφαση διοικητικού συμβουλίου και καταστατικό τι ακριβώς θα θέλατε να σας προσκομίσουμε;

  Αποδεικτικό νόμιμου εκπροσώπου, είτε πιστοποιητικό νόμιμου εκπροσώπου Γ.Ε.Μ.Η., είτε απόφαση διοικητικού συμβουλίου που ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο και καταστατικό.

 • Το νούμερο 5 στο σημείο που γράφει ``company activities and capacity`` τι ακριβώς θέλετε να προσκομίσουμε;

  Θα θέλαμε μια περιγραφή των δραστηριοτήτων και της δυναμικής της εταιρίας σας. Θα μπορούσατε να περιγράψετε την σύσταση του στόλου σας και το ανθρώπινο δυναμικό σας.

 • Στο σημείο που ρωτάτε αν έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με κάποια αντίστοιχη ανάθεση από άλλη εταιρεία, εμείς είχαμε συνεργαστεί εξ 'αρχής με την Oxfam. Τι θα θέλατε σαν αποδεικτικό από εκείνη την ανάθεση;

  Θα μπορούσατε να προσκομίσετε πιστοποιητικό συνεργασίας, δείγμα συμβολαίου ή λίστα άλλων ΜΚΟ που διατίθενται να σας δώσουν συστάσεις.

 • Το ``declaration of non-existing criminal or administrative convictions or penalties``, αφορά ποινικό μητρώο ή κάποια υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας ή αφορά τους οδηγούς της εταιρείας;

  Αφορά ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σας που να βεβαιώνει ότι η ποινική κατάσταση του ανωτέρου είναι ΜΗΔΕΝ. Εμπιστευόμαστε ότι η εταιρία σας έχει ακολουθήσει διαδικασίες ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού της (οδηγών) και επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας να ανατρέξουμε σε αυτά τα αρχεία σε περίπτωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σας (οδηγών).

 • Το ``declaration of non-existing criminal or administrative convictions or penalties`` αφορά τους οδηγούς ή τους εκπροσώπους της εταιρίας;

  Αφορά ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σας που να βεβαιώνει ότι η ποινική κατάσταση του ανωτέρου είναι ΜΗΔΕΝ. Εμπιστευόμαστε ότι η εταιρία σας έχει ακολουθήσει διαδικασίες ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού της (οδηγών) και επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας να ανατρέξουμε σε αυτά τα αρχεία σε περίπτωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σας (οδηγών).