Από την πτώση του τείχους μέχρι και σήμερα

Μετά την πτώση του τείχους το 1989 πολλοί πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας επικοινώνησαν με την ASB. Επιθυμούσαν να δημιουργήσουν νέες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η ASB αρχικά υποστήριξε αυτές τις πρωτοβουλίες. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη ASB-Local-Connection στην Ανατολική Γερμανία στις 27 Φεβρουαρίου του 1990 στο Gustrow, Mecklenburg Vorpommen.