Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Σχεδόν τα μισά μέλη από τα 6600 της ASBστρατολογήθηκαν στον γερμανικό στρατό το 1914. Πολλοί από το προσωπικό των 104 παραρτημάτων της ASB, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν εθελοντικά εκείνους που τραυματίζονταν στον πόλεμο. Με το τέλος του πολέμου η ASB μειώθηκε σε μόλις 1400 μέλη και 30 ομάδες.