Εξωτερική βοήθεια στα Βαλκάνια

Μια από τις μεγαλύτερες αποστολές ως φιλανθρωπική οργάνωση ξεκίνησε το 1991. Κατά τη διάρκεια του πολέμα και μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991, η ASB βοήθησε τους πρόσφυγες και παρείχε ιατρική περίθαλψη. Η ASB ακόμα προσπαθεί να απαλλαγεί από τις συνέπειες του πολέμου.