Νέες αποστολές για την ASB

Η ASB ασχολήθηκε με κάθε είδους κοινωνικές υπηρεσίες, θέτοντας τα θεμέλια για τον ρόλο της ως φιλανθρωπική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στο τέλος της δεκαετίας του 20’, η ASB παρείχε τροφή και ένδυση για πολλές υποσιτισμένες οικογένειες στο κρύο. Η ASB επίσης ανέλαβε τις ιατρικές υπηρεσίες στον εργασιακό χώρο και εξόπλισε τεχνολογικά τη διαδικασία διάσωσης. Ήδη το 1932 υπήρχαν 1574 ομάδες της ASB με 53.362 ενεργούς βοηθούς.