Νέες υπηρεσίες και επέτειος

Η φροντίδα νέων και εφήβων αλλά και προσφύγων επιμελήθηκε από την ASB στη δεκαετία του 80’. Επίσης προστέθηκαν κινητές κοινωνικές υπηρεσίες. Στο Βίσμπαντεν και την Κολωνία, η ASB εισήγαγε τα πρώτα συστήματα τηλεφωνικής ενημέρωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τους ηλικιωμένους, ενώ ιδρύθηκαν γηροκομεία. Η ASB γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας της το 1988.