Οι αρχές της ASB

Κατά τη διάρκεια μιας εποχής όπου δεν υπήρχαν κανονισμοί όσον αφορά την προστασία στον εργασιακό χώρο ούτε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ πολλοί εργάτες υπέφεραν σοβαρά ατυχήματα, οι 6 εργάτες, παρά τις αντιδράσεις έκαναν το πρώτο σεμινάριο για Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος πραγματικότητα.
Δεν αποτέλεσαν απλά του ιδρυτές της Arbeiter-Samariter-Bund, αλλά ακόμη περισσότερο η πρωτοβουλία του αποτέλεσε ορόσημο για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλη τη Γερμανία.