Πρώτες διασωστικές ομάδες

Μετά τα πρώτα σεμινάρια, πολλά ακόμη ακολούθησαν, τα οποία τελικά εξελίχθηκαν στην «Arbeiter-Samariter-group» το 1896 μόνο στο Βερολίνο και στα επόμενα χρόνια σε άλλες πόλεις. Αυτές οι ομάδες εκτελούσαν αλλά και δίδασκαν ιατρικές υπηρεσίες βοηθώντας σε καταστάσεις ανάγκης. Ακόμα και οι πρώτες μεταφορές τραυματιών έγιναν με τη χρήση μόνο ποδηλάτων. Ξεκινώντας το 1902 η εταιρεία «PaulKlose» ξεκίνησε να πουλάει ιατρικές τσάντες, οι οποίες συστάθηκαν για αγορά από την ομάδα.