Τεράστιες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του Έλβα

Όταν το 2002 ο Έλβας πλημμύρισε το μεγαλύτερο μέρος της Σαξονίας και τη δημοκρατία της Τσεχίας, η ASB είχε περισσότερους από 1500 ενεργό προσωπικό σε εγρήγορση. Έπειτα η ASB υποστήριξε τα θύματα της πλημμύρας ξαναχτίζοντας τους οικισμούς τους.